Beslutade projekt

Pågående projekt

  • Mötesplats Goda exempel
  • Användning av avfall för anläggningsändamål
  • Utbildning förorenade områden
  • Kosttillskott

Kommande projekt

  • Utbildning värmepumpar
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Utbildning bryggerier för livsmedelsverksamhet
  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet
  • Dricksvatten

.