Projekt

I Miljösamverkan Väst arbetar vi med tillsynsprojekt, serviceprojekt samt kompetens- och verksamhetsutveckling. Därtill finns det också möjlighet till så kallade oförutsedda projekt. De projekt som miljösamverkan driver ska vara konkreta samt tids- och ämnesmässigt avgränsade.

  • Tillsynsprojekt
    Projekt med direkt tillsynsinriktning och tillsynskampanjer. I tillsynskampanjer används materialet under en begränsad period under projekttiden.
  • Serviceprojekt
    Innebär att ta fram handläggarstöd och utbildningar.
  • Kompetens- och verksamhetsutveckling
    Handlar om att utveckla individer, arbetssätt och verksamhet.
Personer som sitter vid ett bord och samarbetar

Pågående projekt

Miljösamverkan Väst arbetar vanligtvis i projektform. Projektgrupperna består av handläggare från kommuner och länsstyrelserna i både Halland och Västra Götaland. Här är de projekt vi driver just nu.                       Mötesplats Goda

Konferens med sittande publik

Mötesplats goda exempel

Mötesplats goda exempel är en fysisk mötesplats som syftar till att dela erfarenheter, verktyg och arbetssätt. Vi träffas vartannat år för att lära av varandra och dela nya idéer och perspektiv så att vi kan utvecklas tillsammans på våra arbetsplatser.