Mötesplats goda exempel

Mötesplats goda exempel är en fysisk mötesplats som syftar till att dela erfarenheter, verktyg och arbetssätt. Vi träffas vartannat år för att lära av varandra och dela nya idéer och perspektiv så att vi kan utvecklas tillsammans på våra arbetsplatser. Konferensen är också en hållplats på vägen mot Det önskade läget, vår vision och värdegrund i miljösamverkan.

Målgruppen för Mötesplats Goda exempel är alla som arbetar på miljömyndighet på kommun och länsstyrelser i Västra Götaland och Hallands län. Det innebär att vi arbetar med bland annat miljötillsyn, livsmedelskontroll, hälsoskyddsfrågor, djurskydd samt administration. Självklart deltar både medarbetare och chefer!

På konferensen erbjuds goda exempel på verktyg och arbetssätt varvat med gemensamma inspirations- och dialogpass. Goda exempel finns både hos oss själva och hos andra i vår omvärld.

Naturligtvis är konferensen en viktig mötesplats där vi lär känna varandra, hittar nya kontakter och kanske möjligheter till utbyte och samverkan även efter att konferensen är slut.

2024 arrangeras Mötesplats Goda exempel den 23 oktober. Konferensen är väldigt uppskattad och ger både inspiration och verktyg för fortsatt utveckling av våra arbetsplatser!

Mötesplats Goda exempel har tidigare arrangerats av miljösamverkan 2015, 2017, 2019 och 2022.

Är du nyfiken och vill veta mer, vänligen hör av dig till projektledarna: martina.lindegren@regionhalland.se och flonza.zhuta@lansstyrelsen.se

Möteplats goda exempel ballonger
Foto: Linda Andersson
MGE stora hallen
Foto: Linda Andersson
Mötesplats goda exempel -samtal
Foto: Hillevi Upmanis
Mötesplats goda exempel - utställning
Foto: Linda Andersson