Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst en gemensam samarbetsyta för medarbetare på miljömyndigheterna på kommunerna i Halland och Västra Götaland samt Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland.

 

För att komma in på samarbetsytan krävs att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen hör av dig till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se.

 

Om du inte tillhör målgruppen för Tillsynsportalen Väst men vill ta del av material från Miljösamverkan Väst, är du välkommen att höra av dig till oss projektledare.