Vår vision

Det önskade läget är vår värdegrund och vision i Miljösamverkan. Miljösamverkans verksamhet ska ge stöd för arbetsplatserna i våra län att nå Det önskade läget.

Detta är vårt önskade läge:

  • Vi är den myndighet vi själv vill möta
  • Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag
  • Vi skapar gemensam praxis
  • Vi delar med oss till varandra
  • Vi har dialog med andra aktörer i samhället
  • Vi skapar attraktiva arbetsplatser
  • Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare