Mötesplats goda exempel

Konferens med sittande publik

Mötesplats goda exempel är en fysisk mötesplats som syftar till att dela erfarenheter, verktyg och arbetssätt. Vi träffas vartannat år för att lära av varandra och dela nya idéer och perspektiv så att vi kan utvecklas tillsammans på våra arbetsplatser. Konferensen är också en hållplats på vägen mot Det önskade läget, vår vision och värdegrund […]

Pågående projekt

Personer som sitter vid ett bord och samarbetar

Miljösamverkan Väst arbetar vanligtvis i projektform. Projektgrupperna består av handläggare från kommuner och länsstyrelserna i både Halland och Västra Götaland. Här är de projekt vi driver just nu.                       Mötesplats Goda exempel 2024Vill du veta mer om projektet, kontakta projektledare: Martina Lindegren och Flonza Zhuta    Tillsynsprojekt […]