Vår vision

Det önskade läget

Det önskade läget är vår värdegrund och vision i Miljösamverkan. Miljösamverkans verksamhet ska ge stöd för arbetsplatserna i våra län att nå Det önskade läget. Detta är vårt önskade läge: Vi är den myndighet vi själv vill möta Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag Vi skapar gemensam praxis Vi delar […]

Verksamhet

Figurer i en måltavla

På den här sidan kan du läsa om vår samverkan och hur vi bedriver vår verksamhet. Du hittar även dokument som är viktiga för verksamheten. Vår samverkan Miljösamverkan Västra Götaland har funnits sedan 1999 och Miljösamverkan Halland sedan 2004. Den nuvarande samverkan mellan Västra Götaland och Halland startade tack vare det gemensamma projektet Tillsynsutveckling i […]

Organisation

Figurer som är sammankopplade

Miljösamverkan Västs arbete bedrivs med hjälp av flera engagerade grupper. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi i Miljösamverkan Väst har organiserat vårt samarbete och vem som gör vad. Styrgrupper Verksamheten styrs av en styrgrupp som är gemensam för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland.  I den gemensamma styrgruppen diskuteras och […]

Huvudmän

Handskakning

Miljösamverkan bygger på en frivillig överenskommelse mellan flera aktörer i våra län och det är dessa huvudmän som finansierar verksamheten. Miljösamverkan Halland Miljösamverkan Halland bedrivs i samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län och länets kommuner. Region Halland fungerar som arbetsgivare för projektledaren. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland bedrivs i samverkan mellan Länsstyrelsen i Västra […]