Huvudsida mall

Sidmallen för “Huvudsida” är byggd som en så kallad “genomgångssida”.

Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen.

I denna mall används puffar för att ge besökaren en överblick av innehållet under vald meny.

Planera strukturen på dina puffar innan du börjar bygga undersidor. Skapa en informationsstruktur som utgår från användarnas önskemål och behov genom att gruppera innehållet på ett sätt som är logiskt för användarna.

Det önskade läget

Vår vision

Det önskade läget är vår värdegrund och vision i Miljösamverkan. Miljösamverkans verksamhet ska ge stöd för arbetsplatserna i våra län att nå Det önskade läget. Detta är vårt önskade läge: Vi är den myndighet vi själv vill möta Vi bidrar

Figurer i en måltavla

Verksamhet

På den här sidan kan du läsa om vår samverkan och hur vi bedriver vår verksamhet. Du hittar även dokument som är viktiga för verksamheten. Vår samverkan Miljösamverkan Västra Götaland har funnits sedan 1999 och Miljösamverkan Halland sedan 2004. Den

Figurer som är sammankopplade

Organisation

Miljösamverkan Västs arbete bedrivs med hjälp av flera engagerade grupper. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi i Miljösamverkan Väst har organiserat vårt samarbete och vem som gör vad. Styrgrupper Verksamheten styrs av en styrgrupp som

Handskakning

Huvudmän

Miljösamverkan bygger på en frivillig överenskommelse mellan flera aktörer i våra län och det är dessa huvudmän som finansierar verksamheten. Miljösamverkan Halland Miljösamverkan Halland bedrivs i samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län och länets kommuner. Region Halland fungerar som arbetsgivare